Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaJesteś w dziale:

Strona główna

2016-05-08, 16:00:00 Wydarzenie archiwalne Jednorazowe wydarzenie z kalendarium

POWIATOWY MARATON ZUMBY

Dodał / Autor: Marzena Matusiak
 • Miejsce: Powiatowe Centrum Sportu
 • Region: powiat nowotomyski
 • Organizator: Powiatowe Centrum Sportu
 • Opłaty:
 • Liczba miejsc:
 • Osoba kontaktowa:
REGULAMIN
 POWIATOWEGO MARATONU ZUMBY
 
I. Organizator:
Organizatorem Maratonu jest Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 
II. Termin i miejsce:
8 maja 2016 godzina 16:00 - Hala Powiatowego Centrum Sportu, os. Północ 37 (wejście od strony WSPiA).
 
III. Uczestnictwo:
W maratonie mogą wziąć udział osoby, które bezpośrednio przed wydarzeniem wypełnią kartę uczestnictwa. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Powiatowego Maratonu ZUMBY.  
Osoby poniżej 18. roku życia mogą wystartować w Maratonie pod warunkiem przedstawienia
zgody pisemnej opiekuna prawnego.
Wstęp na Powiatowy Maraton ZUMBY jest bezpłatny. 
 
IV. Postanowienia końcowe:
 1. Szatnie dla uczestników Maratonu zapewnia Organizator.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe urazy, kontuzje, nieszczęśliwe wypadki.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy osobiste.
 4. Podczas trwania Maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 5. Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków  odurzających.
 6. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie Maratonu.
 7. Każdy uczestnik Maratonu powinien zgłosić się 15 min przed imprezą w celu wypełnienia Karty Uczestnictwa.
 8. Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NW.
 9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Maratonie osób, których zachowanie zakłóca przebieg zdarzeń lub jest w inny sposób niestosowne.
 10. Udział w maratonie jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości
  i zaakceptowaniem  Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora  informacyjnych i marketingowych.
 11. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby  promocji.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 13. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatorów i służb porządkowych.
 
V. Imprezy towarzyszące:
Podczas Powiatowego Maratonu ZUMBY towarzyszyć będą m.in. pokaz CrossFit, pokazy sekcji zapaśniczej z Nowego Tomyśla, kącik dla dzieci - animacje.
 
VI. Kontakt:
Jakub Skrzypczak
tel. 725 097 710
e-mail: centrumsportu.nt@gmail.com
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym wydarzeniem

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2