Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

  • 28-05-2013
Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności realizowanie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, licencjami, zaświadczeniami i zezwoleniami w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy, stacjami kontroli pojazdów, diagnostami, ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy.
 
 
Symbol wydziału: KM
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek  „D”
 
Telefon:  + 48 61 44 26 700,  wew. 727, 728, 729,  696, 698, 792
 
e-mail: komunikacja@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału: Janusz Pustelnik, pok. 18 - tel.61 44 26 730
 
Pracownicy:
Arkadiusz Klorek  -  z-ca Kierownika, pok. 17 - tel. 61 44 26 792.
Teresa Fabian  – inspektor, pok. 12 - tel. 61 44 26 728.
Krzysztof Silski  – inspektor, pok. 12 - tel. 61 44 26 696.
Sylwia Ignorek  – inspektor, pok. 13 - tel. 61 44 26 731.
Jerzy Kwapisz -  inspektor, pok. 13 - tel. 61 44 26 727.
Żaneta Pilc -  pomoc administracyjna, pok. 16 - tel. 61 44 26 698.
Wojciech Konieczny -  podinspektor, pok. 16 - tel. 61 44 26 698.
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki