Dzisiaj jest: Środa, 22 Styczeń 2020 Imieniny: Anastazegoi
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2019 r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna
w Powiecie Nowotomyskim w 2019r.
 
 
LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW
 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.

  Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
 • wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.
            W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych.
 
 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Kuślin, Opalenica):                                

  Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek                9.00-13.00 Opalenica, ul. Powstańców Wlkp. 1A
 • wtorek                        13.00-17.00 Kuślin, ul. E. Sczanieckiej 4
 • środa                          13.00-17.00 Opalenica, ul. Powstańców Wlkp. 1A
 • czwartek                    15.30-19.30 Opalenica, ul. Powstańców Wlkp. 1A
 • piątek                         13.00-17.00 Kuślin, ul. E. Sczanieckiej 4
              W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest Przez Fundację Granma.
 
 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Bolewice, Lwówek, Zbąszyń):

  Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek   11.00-15.00 Bolewice, ul. Szkolna 4,
 • wtorek              8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2,       
 • środa              11.00-15.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,
 • czwartek         13.00-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,
 • piątek               7.30-11.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez Fundację Granma.
 
Rejestracja:
 • tel. 61 44 26 700 - codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00.do 12.00
 
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.).
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz.1467)
 
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl