Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Uwaga! Utrudnienia w ruchu!

Autor: Kamil Kałek
Informujemy, iż rozpoczynamy kolejną inwestycję na drodze powiatowej 2738P Stary Tomyśl - Trzcianka - Duszniki (odcinek od leśniczówki w kierunku miejscowości Głuponie). W najbliższych dniach nastąpi całkowite zamknięcie w/w odcinka drogi a objazd zgodnie z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu będzie prowadzony przez Kuślin. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy kierowców o wyrozumiałość.
 

Uchwała Zarządu Powiatu

Autor: Kamil Kałek
 
 
 

Kampania informacyjna "Pracuję legalnie"

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Kampania informacyjna "Pracuję legalnie"
„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE - ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).
 
Cele kampanii:
 • Propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w szarej strefie i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej;
 • Uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie;
 • Piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
 • Informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.
Tło kampanii:
Potrzebę realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej uzasadniają doświadczenia z działalności kontrolno-nadzorczej PIP realizowanej w obszarze legalności zatrudnienia. Wpisują się one w ogólny kontekst działań służb publicznych, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk i procesów ekonomicznych, które określa się mianem szarej strefy gospodarki. Wyniki kontroli PIP prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.
 
Przesłanie kampanii
Komunikacja do odbiorców:
 • Zatrudnienie w formie stosunku pracy jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Daje gwarancje wynikające z ubezpieczenia wypadkowego /rentowego/i emerytalnego: zabezpieczenie finansowe przynajmniej na minimalnym poziomie w sytuacji wypadku, poważnej choroby, osiągnięcia wieku emerytalnego, zabezpieczenie rodziny w sytuacji śmierci najbliższej osoby.
 • Zatrudnienie legalne jest standardem w relacjach pracy i w relacjach na wolnym rynku. Pracując/zatrudniając legalnie jestem profesjonalistą, uczciwym człowiekiem, dobrym obywatelem, mam czyste sumienie.
 • Jeśli nie wiesz, jak zatrudniać legalnie (w tym jak zatrudniać cudzoziemców) – Państwowa Inspekcja Pracy pomoże Ci uzyskać niezbędne informacje: możesz skorzystać z bezpłatnej oferty informacyjnej, publikacji i porad prawnych.
 
Oczekiwana reakcja:
 • Skorzystanie z informacji na temat legalności zatrudniania oferowanej przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Weryfikacja istniejących w firmie rozwiązań dotyczących zatrudnienia.
 • Usunięcie nieprawidłowości: zawarcie umów na piśmie, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, zastąpienie umów cywilnoprawnych umowami o pracę tam, gdzie mamy do czynienia z cechami stosunku pracy.
 •  
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 

Dzieje się w nowotomyskim Szpitalu

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dzieje się w nowotomyskim Szpitalu
W piątek, 27 sierpnia w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia - otwarcie Oddziału Neurologicznego i przekazanie przez gminę Lwówek nowoczesnego mikroskopu.
W imieniu władz samorządowych powiatu serdeczne życzenia i gratulacje na ręce dyrekcji i ordynatora Oddziału Neurologicznego przekazał wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński. Przecięcia wstęgi dokonali: dyrektorzy SP ZOZ Janusz Nowak i Marek Ratajczak, ordynator Oddziału Neurologii Jan Ilkowski, wicestarosta Tomasz Kuczyński i sekretarz powiatu Ryszard Napierała. Oddział doczekał się oddzielnej lokalizacji - do tej pory dzielił powierzchnię z oddziałem wewnętrznym. Neurologia została zlokalizowana
w wyremontowanych pomieszczeniach po oddziale ortopedycznym, który od kwietnia działa w nowej lokalizacji.
 
Jeszcze tego samego dnia burmistrz Lwówka Piotr Długosz przekazał uroczyście na rzecz nowotomyskiego szpitala nowoczesny mikroskop operacyjny wart 135 tys. zł. Sprzęt, zakupiony w całości ze środków gminy Lwówek będzie wykorzystywany przez Oddział Ortopedii do zabiegów na kręgosłupie. Cieszymy się ze wsparcia samorządów gminnych i doceniamy te ważne gesty solidarności, które mają na celu poprawę warunków leczenia w SP ZOZ Nowy Tomyśl.
 
 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach.

Autor: Kamil Kałek
 
 

FAKTY W SPRAWIE NOWOTOMYSKIEGO WIADUKTU

Autor: Kamil Kałek
Odpowiadając na zmanipulowaną i niepełną informację zamieszczoną w dniu 19 lipca br. na facebooku Gminy Nowy Tomyśl, sugerującą że przetarg na dokumentację dotyczącą wiaduktu w Nowym Tomyślu został ogłoszony tak późno z winy powiatu i Samorządu Wielkopolskiego (Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wielkopolskich) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że Powiat Nowotomyski dołożył wszelkich starań, aby zrealizować wszelkie postanowienia podpisanego w dniu 3 listopada 2017 r. listu intencyjnego w sprawie współpracy trzech samorządów (gminy, powiatu i województwa) przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu.
 
 
 
Powiat Nowotomyski już 27 września 2017 roku uchwałą nr XXXIV/241/2017 przeznaczył kwotę 250 tys. zł na rzecz projektu wiaduktu. Następnie, w związku z deklaracją Gminy Nowy Tomyśl, iż to ona będzie opracowywać projekt uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. udzielono Gminie Nowy Tomyśl dotacji w kwocie 250 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.”Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
 
W dniu 4 lipca burmistrz Nowego Tomyśla złożył do Zarządu Powiatu Nowotomyskiego pismo, w którym informuje o przesunięciu terminu realizacji tego zadania na rok 2019. W związku z powyższym Rada Powiatu na sesji w dniu 12 lipca podjęła stosowną uchwałę o przesunięciu środków na rok przyszły. Wszelkie opóźnienia związane z nieprzygotowaniem stosownej dokumentacji leżą po stronie Gminy Nowy Tomyśl. Poniżej przedstawiamy wspomniane uchwały i pismo Burmistrza Nowego Tomyśla z dn. 4 lipca 2018r.
 
 
 
 
 
 

Starosta Nowotomyski informuje

Autor: Jolanta Budzisz
 
 

Informacja Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w sprawie naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Nowotomyski

Autor: Kamil Kałek
Mając na uwadze zapewnienie optymalnych warunków dla młodzieży zainteresowanej pobieraniem nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski Zarząd Powiatu wystąpił do dyrektorów szkół o przedstawienie propozycji w zakresie ilości oddziałów klas I. Na posiedzeniach w dniach 6 i 12 lipca br. Zarząd Powiatu przychylił się do wszystkich wniosków złożonych przez dyrektorów.
Poniżej wnioskowane przez dyrektorów ilości oddziałów klas I zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w poszczególnych szkołach Powiatu.
 
 Szkoła
 Typ szkoły
 Kierunek / Profil
  Liczba    oddziałów
 ZSOiP Nowy  Tomyśl
Liceum Ogólnokształcące
1 x wojskowo – sportowa
1 x politechniczna/biologiczno – chemiczna (łączony)
1 x dziennikarska/hiszpańska (łączony)
  3 oddziały
 ZS Nr 2 Nowy Tomyśl
Liceum Ogólnokształcące
1 x medyczna
1 x prawnicza
1 x Einsteina
  3 oddziały
Technikum
1 x ekonomista
1 x informatyk
1 x mechanik
  3 oddziały
Branżowa Szkoła I stopnia
1 x ślusarz
  1 oddział
 ZSZiL Nowy Tomyśl
Technikum
2 x logistyk
1 x mechatronik/organizacji reklamy (łączony)
  3 oddziały
Branżowa Szkoła I stopnia
1 x wielozawodowa/fryzjer
3 x wielozawodowa
  4 oddziały
 ZSRCKU Trzcianka
Technikum
1 x rolnik
1 x żywienia i usług gastronomicznych
1 x weterynarii/architektury krajobrazu (łączony)
  3 oddziały
 ZS Nr 1 Zbąszyń
Liceum Ogólnokształcące
1 x przyrodniczo – medyczny
1 x bezpieczeństwo publiczne
1 x humanistyczno – prawny/politechniczno – informatyczny (łączony)
  3 oddziały
Technikum
1 x hotelarstwa/ekonomista (łączony)
  1 oddział
Branżowa Szkoła I stopnia
2 x wielozawodowa
  2 oddziały
 

V Święto Zupy

Autor: Kamil Kałek

Już 25 sierpnia w Borui Nowej (gmina Nowy Tomyśl) odbędzie się "V Święto Zupy". Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi "Pokochaj Wieś". Wspomniane wydarzenie to impreza rodzinna, integrująca środowisko wiejskie i promująca region. Towarzyszy jej Jarmark Wiejskie Smaki Wiejskie Cuda, podczas którego swoje prace prezentują lokalni rękodzielnicy i drobni wytwórcy. Do udziału w imprezie zaproszone zostaną drużyny składające się m.in. z samorządowców, przedstawicieli lokalnych instytucji, reprezentantów mediów i organizacji pozarządowych. Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy.

Regulamin Konkursu na najsmaczniejszą zupę.

1.Gotować może każdy: osoby indywidualne, koła gospodyń, stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, przedstawiciele wsi, osiedli, instytucje, zakłady pracy...
2. Wsparcie na zakup produktów do gotowania w wysokości 100 zł otrzymują wszystkie zespoły z wyjątkiem grup z instytucji, zakładów pracy, firm.
3. Czas gotowania jest w tym roku dłuższy i wynosi 3 godziny.
4. Zespoły gotują pełne, 30 litrowe kotły zupy.
5. Zupy gotujemy od podstaw, na miejscu. Produkty mogą być wcześniej umyte, ale krojenie, smażenie, gotowanie odbywa się w trakcie trwania konkursu.
6. Zupami częstujemy w ilości ok. 50 ml, aby jak największa ilość osób mogła zupy skosztować (przydadzą się małe nabierki do nalewania).
7. Każdy zespół będzie miał dostęp do bieżącej wody, dostanie drewno do paleniska oraz kociołek (dysponujemy 26 kociołkami). Organizatorzy zapewniają również miseczki i łyżki dla uczestników imprezy.
8. Zespoły powinny zadbać o wystrój swojego stanowiska i przestrzeganie zasad higieny.
9. Zespół, który nie będzie przestrzegał regulaminu, nie weźmie udziału w konkursie na najsmaczniejszą zupę i będzie gotował poza konkursem. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu odbędzie się przed rozpoczęciem gotowania.
10. Najważniejszy punkt regulaminu: Gotowanie i konkurs to wspólna zabawa. Zwycięzcą jest każdy, kto ma chęć i odwagę stanąć przy kotle i gotować.

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca. Prosimy podać nazwę zespołu oraz ilość osób gotujących. Prosimy dzwonić 661 527 649 (Jolanta Rewald-Sałata), 693 443 500 (Paweł Kaczmarek), wysłać wiadomość na nasz profil fb „pokochajwies” lub kontaktować się mailowo Wydziałem Strategii Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu (promocja@powiatnowotomyski.pl).

Jak co roku, imprezie towarzyszyć będzie Jarmark Wiejskie Smaki Wiejskie Cuda.W Jarmarku mogą wziąć udział rękodzielnicy, wytwórcy domowych przetworów, producenci zdrowej żywności, pszczelarze, artyści...Udział w Jarmarku jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmujemy tak, jak na Święto Zupy.

Uwaga: organizatorzy nie zapewniają stołów wystawowych.

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim

Autor: Agniesza Bajor
 
LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW
 
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
 • wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.
            W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.
 
2.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Opalenicy, zlokalizowany w budynku ośrodka zdrowia, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, Opalenica.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek-wtorek       9.00-13.00
 • środa                             13.00-17.00
 • czwartek                       15.30-19.30
 • piątek                            11.00-15.00
              W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.
3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w której nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez organizacje pozarządowe:
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Bolewice (Gmina Miedzichowo), Lwówek, Zbąszyń
 • poniedziałek   11.00-15.00 Bolewice, ul. Szkolna 4 (Fundacja Granma)
 • wtorek            12.30-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”)*,
 • środa               8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 (Fundacja Granma),
 • czwartek        12.30-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a (Stowarzyszenie Inicjatyw  Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”)*,
 • piątek              8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 (Fundacja Granma).
 
 
 
*zmiana w okresie od 10.07.2018-31.08.2018r.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
 
1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
2.  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 
UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
 
2.  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
3.  Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
4.  Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.
4a.  Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
5.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.).
 
1 2 3 4 5 6 ... 66

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2