Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Powiat

Kwalifikacja wojskowa 2018

06-04-2018 | Autor: Leszek Gruszkiewicz | drukuj |
Kwalifikacja wojskowa 2018
 
Od 3 kwietnia br. na terenie powiatu nowotomyskiego trwa kwalifikacja wojskowa.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają:
 
1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku z terenu powiatu nowotomyskiego, które dotychczas nie stanęły przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Tomyślu mogą wypełnić ten obowiązek do dnia 24 kwietnia br.
 
Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Tomyślu pracuje w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, Os. Północ 37a.
 
Osoby, które nie mogą zgłosić się przed Powiatową Komisją Lekarską w wyznaczonym terminie proszone są o kontakt telefoniczny z Sekretarzem Komisji – nr tel. 666 389 429 lub z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Tomyślu – nr tel. 261573871 lub 61 44 22 251.
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2