Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Powiat

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2723P relacji Opalenica - Grodzisk Wielkopolski

24-11-2017 | Autor: Kamil Kałek | drukuj |
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2723P relacji Opalenica - Grodzisk Wielkopolski
W piatek, 24 listopada w Opalenicy starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wraz z burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2723P relacji Opalenica - Grodzisk Wielkopolski. Odnowiona i przebudowana droga relacji Opalenica - Grodziska Wielkopolski zrealizowana została z projektu dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach przedsięwzięcia przebudowano łącznie ponad 4 km drogi. Powstały dwa ronda, aktywne przejścia dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. Dzięki tej inwestycji rowerzyści mogą bezpiecznie poruszać się pomiędzy Opalenicą i Grodziskiem Wielkopolskim po około 8 kilometrowej ścieżce rowerowej. Inwestycja ta wpisuje się w przedłużanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy gminami (Opalenica i Grodzisk Wielkopolski) i powiatami (nowotomyskim i grodziskim), łączy je i ułatwia poruszanie się zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Całkowity koszt trzyetapowej inwestycji zrealizowanej w dwóch projektach wyniósł około 11 mln złotych. Tegoroczny etap kosztował ponad 5,5 mln zł. Partnerem strategicznym inwestycji była Gmina Opalenica, która przeznaczyła na to przedsięwzięcie łącznie w swoim budżecie kwotę ponad 2 mln 300 tys. złotych. Dofinansowanie udzielone przez Wojewodę Wielkopolskiego łącznie wyniosło ponad 3,5 mln złotych. Pozostały koszt inwestycji był wkładem Powiatu Nowotomyskiego i wyniósł ponad 5 mln zł.
Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez udziału i zaangażowania samorządów, instytucji i firm: - Szczególne podziękowania kieruję w stronę Burmistrza Opalenicy Pana Tomasza Szulca oraz Radnych Rady Miejskiej w Opalenicy. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, zaangażowanie i pomoc. Daleko idące zrozumienie, chęć współpracy, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców przyświecało nam od początku prac związanych z tą inwestycją. Nasza współpraca w tym zakresie powinna być wzorem do naśladowania dla innych samorządów. Razem możemy więcej. Dlatego dziękując władzom Gminy słowa wdzięczności kieruję do pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy, jak również pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz pracowników pozostałych instytucji zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Wykazaliście się Państwo nie tylko pracowitością i profesjonalizmem, lecz również determinacją w realizacji tej czasem niełatwej inwestycji. Bardzo dziękuję Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego Panu Henrykowi Szymańskiemu, dzięki któremu wizja ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy i dwa powiaty stała się faktem. Szczególne podziękowania pragnę złożyć na ręce Pana Zbigniewa Króla Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Panie Dyrektorze, w imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego, jak również pozostałych samorządów i mieszkańców tego terenu oraz użytkowników drogi serdecznie dziękuję za wsparcie jakiego na realizację inwestycji udzielił Wojewoda Wielkopolski. Bez Państwa pomocy przedsięwzięcie to nie zostałoby zrealizowane w takiej formie i takim zakresie jaki dziś możemy podziwiać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję - powiedział starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki podczas uroczystości otwarcia drogi. W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych powiatu, gminy Opalenica, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni: Rady Powiatu i Rady Gminy, reprezentanci wykonawcy inwestycji - Firmy Skanska, podwykonawców, przedstawiciele Opalenickiej Izby Gospodarczej, sołtysi i mieszkańcy Opalenicy.
 
 
O INWESTYCJI W PIGUŁCE
Przedsięwzięcie objęte projektem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2723P odc. Opalenica-granica powiatu”  zrealizowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 1 633 m, wybudowano 990 m chodnika i 2 998 m ścieżki rowerowej. Ponadto utwardzono pobocze na długości 2 465 m oraz wykonano rowy i przepusty. Powstały przystanki komunikacyjne i zjazdy indywidualne, a przejścia dla pieszych zostały wyposażone w aktywne oznakowanie. Istniejące skrzyżowanie proste drogi przebudowano na skrzyżowanie o ruchu okrężnym wprowadzając na nim dodatkowe rozwiązanie tj. przejścia dla pieszych wyposażone w azyle. Koszt całej inwestycji wyniósł 5.371.366,47 zł, w tym koszty kwalifikowalne 4.721.316,47 zł. Projekt uzyskał dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.036.798,00 zł oraz od partnera projektu, Gminy Opalenica, w kwocie 1.502.072,00 zł. Środki własne powiatu to kwota 1.832.496,47 zł.
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2