Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Oświata

Osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej

07-03-2018 | Autor: Kamil Kałek | drukuj |
Ilustracja do informacji: Osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej
We wtorek, 6 marca pracownicy poznańskiego Oddziału PFRON przeprowadzili w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu szkolenie dotyczące programu „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” , którego realizacja została zaplanowana na cztery lata. Adresatami programu są instytucje publiczne (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury.
 
Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów: wyposażenia stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia; adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; szkoleń beneficjentów ostatecznych zatrudnionych w ramach programu; szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi w ramach programu, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy; organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu; dodatku motywacyjnego wypłacanego beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę.
 
Na spotkaniu obecni byli: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marcin Brambor, kierownik Wydziału Organizacyjnego Emilia Michalczak Woźniak oraz przedstawiciele władz gminnych jak i instytucji zajmujących się pomocą społeczną z terenu Powiatu Nowotomyskiego.
 
 
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2