Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Oświata

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

18-08-2017 | Autor: Marzena Matusiak | drukuj |
Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 
Terminy:
Uczniowie i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu nowotomyskiego składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – budynek B, II piętro, pokój nr 87.
- uczniowie – do 25 września 2017 r.
- studenci    – do 20 października 2017 r.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające następujące warunki :
1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,
3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen:
            - uczniowie – minimum 4,21,
            - studenci – minimum 4,01,
5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto (wyjątek stanowią osoby samotnie wychowujące dzieci, gdzie kwota nie może być wyższa niż 740,00 zł  netto),
 
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: KLIKNIJ TUTAJ
 
Wnioski są również do pobrania w Wydziale Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – budynek B, II piętro, pokój nr 87.
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2