Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Kultura

Badania nad Osadnictwem Olęderskim

01-08-2018 | Autor: Kamil Kałek | drukuj |
Ilustracja do informacji: Badania nad Osadnictwem Olęderskim
W dniach 22-29 lipca na terenie Powiatu Nowotomyskiego odbyły się V Interdyscyplinarne Międzyuczelniane Badania Naukowe Cech Budownictwa Olęderskiego. Tak jak we wcześniejszych edycjach, w badaniach wzięli udział pracownicy naukowi, profesorowie i asystenci z kilku uczelni: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wsparcia organizacyjnego podczas badań udzielił Powiat Nowotomyski.
 
Przeprowadzono badania nad pozostałościami osadnictwa olęderskiego na terenie wsi Władysławowo w gminie Lwówek oraz częściowo w gminie Kuślin. Udokumentowano elementy dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej architektury oraz spisano informacje, dotyczące historii poszczególnych rodzin zamieszkujących te tereny. Obiekty pochodziły z różnych okresów osadniczych i zostały przebadane pod względem formy, konstrukcji, technologii oraz rodzaju użytych materiałów. Każdorazowo zostały prześledzone ich związki z krajobrazem. Badaniom naukowym towarzyszyły interdyscyplinarne warsztaty inwentaryzacyjno - badawcze, realizowane na tym samym obszarze, w których wzięli udział studenci Architektury Wnętrz z wszystkich pięciu wymienionych uczelni. Zajęcia warsztatowe i wykłady prowadzili przedstawiciele wszystkich uczelni, biorących udział w badaniach.
 
Zebrany materiał naukowy zostanie opracowany przez zespoły badawcze i udostępniony publicznie podczas konferencji naukowej oraz cyklu wystaw, które zorganizowane zostaną od grudnia bieżącego roku.
 
 
 
 
 
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2