Dzisiaj jest: Wtorek, 25 Czerwiec 2019 Imieniny: Łucji i Wilhelma
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Z partnerską wizytą w Niemczech

 • 24-06-2019
 • Autor: Marek Nyćkowiak
 • drukuj
W środę, 19 czerwca na zaproszenie partnerskiej szkoły z Niemiec, starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński wraz z delegacją uczestniczył w uroczystości pożegnania wieloletniego dyrektora Oberstufenzentrum w Werder – partnerskiej szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu. Odchodzący na zasłużoną emeryturę Pan Kurt Thiel jako dyrektor wspierał wiele inicjatyw w ramach współpracy między szkołami.
 
W przemówieniu skierowanym do Kurta Thiela, starosta podziękował za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w partnerstwo polsko – niemieckie oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności po zakończeniu aktywności zawodowej.
Kurt Thiel pełnił funkcję dyrektora szkoły w Werder przez 27 lat, a wcześniej przez 13 lat był nauczycielem. Był współinicjatorem podjęcia współpracy ze szkołą w Zbąszyniu, która rozwijana jest już od ponad 10 lat i poszczycić się może dużą intensywnością wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć. Dziękując za współpracę, starosta nowotomyski wyraził nadzieję, iż następca obecnego dyrektora, będzie równie wydatnie wspierał partnerstwo pomiędzy szkołami. 
Wśród delegacji reprezentującej Powiat Nowotomyski znaleźli się także: nauczyciel i tłumacz z Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu – Joanna Przybyła oraz dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – Marek Nyćkowiak.
 
 
 

Biznes na śniadanie

 • 24-06-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W poniedziałek, 24 czerwca na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie informacyjne „Biznes na śniadanie: przegląd możliwości finansowania z Funduszy Europejskich”. 
 
Podczas spotkania z potencjalnymi beneficjentami omówiono m. in. możliwości skorzystania z dotacji oraz pożyczek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym w perspektywie bieżącej 2019 – 2020. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Posła Jakuba Rutnickiego.
 
 

Wyróżnienie dla Powiatu

 • 19-06-2019
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
Powiat Nowotomyski znalazł się wśród wyróżnionych w ósmej edycji konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami. Organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego konkurs wpisuje się w ideę włączenia społecznego osóbz niepełnosprawnościami. Udział w nim wzięły organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, które w ostatnim roku zrealizowały działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami. Do konkursu zgłoszono realizowane wspólnie przez Powiat Nowotomyski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu, Stowarzyszenie Paruzja i Stowarzyszenie Rodzinka działania mające na celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier architektonicznych na dworcu PKP w Nowym Tomyślu. Przypomnijmy: w ramach projektu wolontariusze udzielają pomocy osobom z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier architektonicznych. Po otrzymaniu zgłoszenia na specjalny numer telefonu (14 666 01 87) wolontariusz pobiera z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu klucz do furtki, zgłasza dyżurnemu ruchu sytuację, otwiera furtkę i pomaga osobie niepełnosprawnej bezpiecznie przemieścić się na perony dworca PKP w Nowym Tomyślu. Koordynatorem projektu jest PCPR w Nowym Tomyślu, którego pracownicy wspierają ten projekt również jako wolontariusze.

O przyszłości szpitali

 • 18-06-2019
 • Autor: Marzena Matusiak
 • drukuj
Zapewnienie bezpieczeństwa i szeroko pojęta opieka medyczno – społeczna są jednymi z głównych zadań każdych powiatowych władz samorządowych. Może się to odbywać na wielu płaszczyznach, ale bez wątpienia jedną z najważniejszych jest dbałość o zdrowie i życie mieszkańców. Taką gwarantuje dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia, a w szczególności szpitale powiatowe. 
Włodarze trzech sąsiednich powiatów: grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego roz
mawiają ze sobą nie tylko na temat poprawy warunków funkcjonowania Szpitali Powiatowych, ale przede wszystkim nad przyszłością szpitali, które obecnie borykają się z ogromnymi problemami finansowymi. Szpitale te stanowią bowiem wyjątek na mapie województwa wielkopolskiego - funkcjonują w niedalekiej odległości od siebie (około 25 km), a co za tym idzie i wydaje się nieuniknione, konkurują ze sobą. Wspomniane placówki w ostatnich latach dokonały znaczących inwestycji infrastrukturalnych i choć w niektórych przypadkach budynki i oddziały wyglądają olśniewająco, to nadal największym ich problemem są braki personelu medycznego (szczególnie lekarzy) i ograniczenia w bieżącym finansowaniu, które w ostateczności mogą prowadzić do zamknięcia niektórych oddziałów. 
 
Zarządy powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego podjęły zatem rozmowy o współpracy między placówkami i korzyściach, jakie z tego mogą płynąć dla mieszkańców naszego dużego regionu. Wśród najważniejszych wymienia się - prócz efektów ekonomicznych - przede wszystkim wzrost jakości usług, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatów czy wreszcie możliwości stabilnego rozwoju systemu ochrony zdrowia. Marzeniem lokalnych samorządowców jest bowiem, by mieszkańcy na terenie trzech powiatów mogli otrzymać specjalistyczne wsparcie i pomoc na takim poziomie, aby nie musieli wyjeżdżać do innych szpitali. 
Optymalnie wykorzystując posiadane zasoby i stosując racjonalną politykę inwestycyjną w poszczególnych szpitalach, wszystkie założenia mogą się ziścić. O tym, że samorządowcy profesjonalnie i z odpowiedzialnością podeszli do sprawy może świadczyć ubiegłotygodniowa konferencja. Przygotowana i prowadzona przez najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr n.med. Rafał Staszewskiego oraz eksperta Związku Miast Polskich Marka Wójcika stanowiła kontynuację i jednocześnie dała nowy impuls dyskusji na temat zabezpieczenia medycznego mieszkańców regionu. Konferencję, w której prócz członków zarządów poszczególnych powiatów uczestniczyli również dyrektorzy szpitali zakończyły warsztaty panelowe. Ich efekty omówione zostaną podczas kolejnych spotkań, o których będziemy informować na bieżąco. Cel jest jasny: zdrowie naszych mieszkańców.

Niezłomni w drodze do Niepodległości

 • 18-06-2019
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj

W piątek, 14 czerwca w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej Konkursu Plastycznego pt. „Niezłomni w drodze do Niepodległości”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale i patronacie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu i Wydziału Zamiejscowy WSPiA w Nowym Tomyślu. Na konkurs wpłynęło 70 prac. Jego głównym celem było zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o źródłach tożsamości naszych przodków oraz poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach walk o niepodległość Polski. Ponadto – zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. W wyborze uczestników konkursu obecna była m.in. barwa i broń Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

 

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie, następującym osobom:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych:
1. Miejsce – Konrad Kaźmierowski – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Nowym Tomyślu
2. Miejsce – Wawrzyniec Matula – Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym
3. Miejsce – Michalska Nadzieja – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie
II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych:
1. Miejsce – Jakub Adamczewski – Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr. 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
2. Miejsce – Jakub Łuczak – Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr. 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
3. Miejsce – Jakub Szczepaniak SP – Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr. 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
II grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Miejsce – Zofia Lange – Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu
2. Miejsce – Zuzanna Nowak – Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń
3. Miejsce – Oliwia Gniadek – Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu

W imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego gratulacje uczestnikom, konkursu złożyła skarbnik powiatu Barbara Golon. Podczas spotkania stronę organizacyjną wydarzenia zapewnili uczniowie ZSZiL pod opieką organizatora konkursu Piotra Kościańskiego.

 

 

Nowa sala ćwiczeń w Michorzewie

 • 18-06-2019
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
W poniedziałek, 17 czerwca w Michorzewie odbyła się uroczystość otwarcia remontowanego przez ostatni czas budynku pomieszczeń szatniowych. Obecnie miejsce to stało się obiektem, w którym trenujący w podsekcji LKS Budowlani Całus w Michorzewie będą mogli w bardzo komfortowych warunkach ćwiczyć i zdobywać nowe umiejętności techniczne.
W uroczystym otwarciu obiektu udział wzięli przede wszystkim młodzi sportowcy, trenerzy Krzysztof Horodecki, Marcin Lampe, Prezes LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl Jerzy Nowak, wójt Gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michorzewie Grażyna Biskup oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu Jakub Skrzypczak.

XII Turniej Piłki Siatkowej Osób Niepełnosprawnych

 • 18-06-2019
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj

W czwartek, 13 czerwca w Zbąszyniu odbył się XII Turniej Piłki Siatkowej Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Społeczną Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zbąszyniu.

 

W rozgrywkach brały udział drużyny złożone z uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej osoby niepełnosprawne zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rakoniewic, Grońska, Wolsztyna oraz Zbąszynia. Zwycięskie drużyny obdarowane zostały pucharami oraz dyplomami, które wykonane zostały przez uczestników z pracowni komputerowej WTZ w Zbąszyniu. Wsparcia organizacyjnego wydarzeniu udzielili wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem.

Zdrowej rywalizacji sportowej towarzyszyły pozytywne emocje, połączone z dobrą zabawą. Pierwsze miejsce w rozgrywkach zajęła drużyna z Rakoniewic. Na drugim uplasowała się drużyna ze Zbąszynia , a na trzecim WTZ z Grońska.

Materiał nadesłany: Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zbąszyniu.

 
 

Informacja

 • 10-06-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W związku z panującymi upałami informujemy,
że w dniach 11.06 - 14.06.2019 r.
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyśl
będzie czynne w godzinach 7:30 - 14:00
Kancelaria Starostwa do godz. 15:30
 

Zespół Śpiewaczy Kalinowy Kwiat z Czernylawa w Powiecie Nowotomyskim

 • 07-06-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Od 6 czerwca w Powiecie Nowotomyskim gościmy Zespół Śpiewaczy Kalinowy Kwiat z Czernylawa na Ukrainie - partnerskiej miejscowości gminy Miedzichowo. W piątek, 7 czerwca pod Koszem Guinnessa na Placu Niepodległości w Nowym Tomyślu z zespołem spotkał się wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, który przywitał gości, następnie w towarzystwie pracownika Wydziału Rozwoju i Strategii delegacja zwiedziła stolicę Powiatu Nowotomyskiego.
Podczas spaceru po Nowym Tomyślu zespół śpiewaczy odwiedził Gminne Centrum Informacji Turystycznej, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Przedszkole Misia Uszatka oraz Park Feliksa. 
W niedzielę goście z Ukrainy wezmą udział w Festiwalu Piosenki Turystycznej w Miedzichowie, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
 
 
Podczas wizyty w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej Zespół Kalinowy Kwiat z Czernylawa na Ukrainie zaprezentował jedną z piosenek w podziękowaniu za oprowadzenie po nowotomyskiej książnicy.
 

Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce

 • 07-06-2019
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
W piątek, 7 czerwca w hotelu Hi-Fi w Paproci odbyła się Konferencja z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Budowanie bezpieczeństwa w ADR” (alternatywne metody rozwiązywania sporów). Spotkanie, pod patronatem Starosty Nowotomyskiego zostało zorganizowane przez Sąd Arbitrażowy działający przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Otwarcia konferencji dokonał prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej Włodzimierz Brych i starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński. Konferencja stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Na stoisku promocyjnym Powiatu Nowotomyskiego uczestnicy konferencji zapoznali się z ofertą turystyczną tego terenu.
 
1 2 3 4 5 6 ... 67
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 26 700

fax 61 44 23 589

email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl